top of page

İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAYLAR İÇİN  AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYAN FORMU

İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAYLAR İÇİN  AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYAN FORMU

 

AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince, iş başvurusunda bulunan adayların özgeçmişi içerisinde yer alan adayın adı/soyadı, doğum yeri/tarihi, telefon numarası, iletişim bilgileri, medeni hali, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, katıldığı seminerler, konferanslar ve sertifika programları, referansları ve ilgili kişiyi tanıtan tüm veriler ile ilgili birimin adaya ilişkin değerlendirme notları gibi her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak “Şekerler Grup‘’tarafından aşağıda açıklananlar doğrultusunda işlenebilecektir.

 

1.       Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Kişisel verileriniz, iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şekerler Grup’un insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer veya başka pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ile Şekerler Grup’un işe alım prosedürlerinin geliştirilmesi gibi Şekerler Grup’un operasyonel süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.

2.       İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Şekerler Grup tarafından işlenen kişisel verileriniz, Şekerler Grup’un yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla kişisel verileri talep etmeye kanunen yetkili kılınan merciler ile paylaşılması dışında, gerçek veya tüzel herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşılmayacaktır.

3.       Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, açık rızanıza ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak fiziki ortamda ve e-posta gibi elektronik ortamda toplanmaktadır. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlene kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip Şekerler Grup  tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

AÇIK RIZA BEYANI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerimin kim tarafından hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi, hukuki sebebi konularında bilgilendirildim.

Yazılı olarak ve/veya elektronik ortamda başvurduğum pozisyona uygunluğumun değerlendirilmesi, Şekerler Grup’un insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda veya başka bir pozisyonda başvurumun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda tarafımla iletişime geçilmesi ile Şekerler Grup’un işe alım prosedürlerinin geliştirilmesi gibi Şekerler Grup’un operasyonel süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Şekerler Grup’a ilettiğim her türlü kişisel verimin, Şekerler Grup tarafından kaydedilmesine, depolanmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına kişisel verilerimin Şekerler Grup’un yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşmasına ve yukarıda bahsi geçen kişisel verilerimin Şekerler Grup’un insan kaynakları havuzunda muhafaza edilmesine onay veriyorum.

sekerler-grup-logo.png
bottom of page